REÁLIE

House of Life

 • Hra se odehrává v momentálním čase, rok 2016. Ten kdo četl knihy Kronika Kaneů, tak ví jak to skončilo. Bohové starověkého Egypta ustoupili z našeho světa. Sadie si tancuje s Anubisem a Carter bůh ví co dělá se Ziou. To je, ale dávno. Bohové se zase vracejí a někteří se chtějí vrátit tam, kde skončili. Dali to předem vědět jednomu pánovi, který momentálně funguje jako vedoucí tábora.
 • Jmenuje se James Bronwell a zřídil během pár let tábor nesoucí jméno Dům Života. Je to jeden z malých ostrovů v Long Islandu, který zamaskoval kouzlem. Nápad byl původně od Sadie, kterou potkal náhodou a řekla mu, že by chtěla jednoho dne to tam prozkoumat. Proto je James vedoucí tábora společně s Bastet.
 • Dům Života je tábor pro potomky faraónů, kteří mají magickou moc. Tábor se specializuje na vvoj právě těchto schopností a výcvičuje je, aby bránili jak sami sebe tak i celý svět před zkázou. Celý ostrov (jmenuje se Re) je obalen ochranným a maskovacím kouzlem. Rozloha ostrova je 468 km², což velikostně odpovídá tak Prahu. Ostrov Re si udržuje svou divokost a krásnou přírodu, takže je zvykem, že některé budovy jsou teprve rozestavěné nebo jsou obklíčené stromy apod... Je možné, že to co včera bylo na severu, tak to nenajdete zas.
 • Mágové, tak se nazývají potomci dávných faraónů. Každý z nich pochází od některé z linií, ale může jim to být fuk (pokud nejsou od Tutanchámona, ti jsou prokletí a umírají), protože to o nich nemusí rozhodovat. Každý mág si musí vybrat svou cestu Boha. Každý bůh je bohem něčeho - vody, kouzel, země, písku apod... Proto mág si vybere cestu, která mu je nejbližší.
 • Za starých časů se vždycky žilo na východním břehu Nilu, tam vycházelo slunce. Mrtví se pochovávali na západ od řeky. Považovalo se za nešťastné, dokonce nebezpečné tam žít. Ta tradice je pořád silná.
 • Bohužel, Egypťané měli své zvyky a proto se dodržují i tady. Mágové často nosí bavlněné oblečení, protože tento materiál má magie velmi ráda. V knihovně je jsou také papyrusové svitky a "vyhlášky" či kouzla se také konají na papyru. Někteří bojovníci když chtějí tak preferují egyptské zbraně. Co se, ale v Domě Života musí se spát na speciálních slonovinových opěrkách hlavy (lze je vidět v egyptských hrobkách - zdobí ji lvi a další hieroglyfy), aby nebyl nikdo vztažen do Duatu. Nosí se pytlovité kalhoty na šňůrku a volné haleny, všechno z prostého bílého lnu a hábity do chladna, jako nosí feláhové, rolníci v Egyptě.
 • Egyptští bohové jsou moc nebezpeční. Poslední dva tisíce let je mágové věčně spoutávali a vyháněli, kdykoliv se objevili. Náš nejdůležitější zákone, který vydal vrchní lektor Iskandar v římských dobách, zakazuje osvobozovat bohy nebo využívat jejich sílu. Teď to ovšem neplatí, poněvadž všichni bohové už jsou u nás ve světe a tím, že sledujeme jejich cestu - využíváme jejich sílu.
 • Duat je svět stejný jako ten náš, je to dimenze v níž žijí bohové, duchové a magie. Duat je rozdělen do několika vrstev. Nejhlubší je Propast, kde se nachází vězení Apopa, v ní je tak velká síla chaosu, že normální člověk to nepřežije, dokonce ani mág. Další část je Řeka Noci, je to protějšek všech řek na Zemi, ale jsou všechny tmavé a kalné. Pak je tam například Země Mrtvých či Země Démonů. Jakmile kdokoliv vstoupí do Duatu má nepříjemný pocit v žáludku, podobně jako na horské dráze.
 • "Spánek je nebezpečná věc - dveře do Duatu. Duat je svět duchů a magie. Exitstuje pod denním světem jako rozlehlý oceán, má mnoho vrstev a oblastí. Když spíte, vaše vědomí tak prochází jeho nejmělčími proudy, a tak jste byli svědci, co se stalo, i když to bylo na tisíc mil daleko. Ale čím hlouběji zajdete do Duatu, tím hroznější věci potkáte a tím obtížnějí je vrátit se. Existují celé říše plné démonů, paláce, kde bohové existují ve svě čiré podobě, tak mocní, že by pouhá přítomnost dokázala člověka spálit na popel. Jsou tam vězení, která zadržují tvory nevýslovného zla, a propasti tak hluboké a chaotické, že si je ani bohové netroufaj prozkoumat." 01
 • Za starých časů egyptští kněží poválavali bohy, využívali jejich sílu a tvořili veliké věci. To je původ toho, čemu říkáme magie. Stejně jako mnoho věcí ji vynalezli Egypťané. Každý chrám měl skupinu mágů zvanou Dům Života. 
 • Bohové se mohou objevovat v mnoha podobách - obyčejně v plně lidských nebo plně zvířecích,ale občas i se zvířecí hlavou. Jsou to prvotní síly, jakýsi most mezi lidstvem a přírodou. Zobrazují se se zvířecími hlavami, aby se ukázalo, že existují ve dvou různých světech najednou.


01 - citace z knížky - Kronika Cartera Kanea, díl první, Rudá pyramida, stránka 65, 66 a 67