CESTA BOHŮ

Každý kdo přijde do Domu Života si musí vybrat Cestu Boha, po které půjde. Musí se to ovšem hodit k jeho povaze. Člověk, který miluje vodu asi nepůjde cestou boha Geba, jež je bůh země, ale půjde cestou bohyně Nebteh

Pečlivě a pořádně vybírejte cestu boha, protože pak už nebude možné ji měnit


Bůh pohřbu, mumifikace a smrti
Bůh pohřbu, mumifikace a smrti

Cesta boha Anubise:

Schopnosti následovníků:

 • Nekromancie = schopnost manipulovat a komunikovat s mrtvými. Čím lepší je mág tím víc zvládne přivolat mrtvých (např.: kostry, mumie nebo duchy)
 • Přeměna = přeměna v šakala. Čím zběhlejší je v přeměně tím déle mu vydrží a nebo se přemění celý
 •  Portály Duat = schopnost vytvořit portály dovnitř a ven z duatu. Čím lépe to zvládá, tím dál se mohou přesunout a víc věcí tam schovat


Bohyně koček a ochrany, zvaná též "Oko Ra"
Bohyně koček a ochrany, zvaná též "Oko Ra"

Cesta bohyně Bastet:

Schopnosti jejích následovníků:

 • Přeměna = schopnosti přeměnit se na jakoukoliv kočkovitou šelmu. Čím lepší mág, tím větší kočka a déle vydrží v přeměně
 • Síla a statečnosti v boji = schopnost "nebát se" a nadprůměrná síla. Čím zběhlejší je v této schopnosti, tím větší má sílu a méně se bojí a leká
 • Zvířecí mluva = schopnost mluvit s kočkovitýma šelmami, jak telepaticky tak normálně. Čím lépe zvládá tuhle schopnost, může si kočky přivolat na svou pomoc v boji
 • Duat portály = schopnost vytvořit portál skrz duat; popřípadě uložit si do něj věci
Bůh země
Bůh země

Cesta boha Geba:

Schopnosti jeho následovníků:

 • Geokinesis = schopnost nad zemí. K vytvoření věcí až po ničení pomocí zemětřesení. Čím bude mág silnější tím déle vydrží jakkékoliv věci vytvořené zemí
 • Levitace = schopnost vzánešení se ve vzduchu pomocí zemské magie. Čím schopnější bude mág tím déle vydrží levitovat a zároveň i kouzlit
 • Chlorokinesis = moc nad rostlinami; nechat je vyrůst a ovládat s nimi. Čím mocnější bude mág tím více rostlin dokáže najednou ovládat
Bohyně lásky, krásy, umění a radosti
Bohyně lásky, krásy, umění a radosti

Cesta bohyně Hathor:

Schopnosti jejích následovníků:

 • Amokineze = schopnost vzbudit lásku, touhu či chtíč. Čím mocnější mág, tím déle to kouzlo vydrží a bude moct i zničit přirozenou lásku.
 • Umění = moc nad jakoukoliv část umění, ať už zpěv, tanec či malířství. Čím schopnější mág bude, dokáže pomocí této schopnosti uvést člověka do halucinace nebo cokoliv jiného si bude přát.
 • Charm = schopnost, kdy hlas dokáže ovládat člověka. Čím silnější mág, tím déle zůstane pod kouzlem a dokáže i velmi silné lidi ovládat (krom bohů)
 • Positive = schopnost vytvořit radostnou bezstarostnou atmosféru. Čím mocnější mág, tím déle atmosféra vydrží.
Bůh války, oblohy a lovu
Bůh války, oblohy a lovu

Cesta boha Hóra

Schopnosti jeho následovníků:

 • Přeměna = schopnost proměnit se v sokola nebo jiného dravého ptáka. Čím zběhlejší mág, tím déle vydrží proměnu a větší proměna v ptáka
 • Bojové dovednosti = rychlé reflexy, velká síla a rychlost. Čím lepší mág, tím větší bude mít sílu a rychlejší reflexy
 • Telekineze = schopnost pohybovat věcmi bez dotyku. Čím mocnější mág, tím více věcmi bude moct pohybovat - klidně i živými lidmi
 • Aerokineze = schopnost nad vzduchem. Tvoření či pohybování se vzduchem a vším jím společném


Bohyně kouzel, moudrosti, manželství a mateřství
Bohyně kouzel, moudrosti, manželství a mateřství

Cesta bohyně Eset/Isis

Schopnosti jejích následovníků:

 • Elementární magie = schopnost využít všechny živly jako kouzla. Čím mocnější mág, tím déle vydrží tu nálož a bude moct porvozovat víc než jeden živel
 • Božská slova = schopnost mluvení božských slov, které dokáží vyvolat hieroglyfy. Čím lepší mág, tím víc bude umět kouzel (obyčejných aneb bojových)
 • Křídla Eset = schopnost vyvolat křídla s nimiž můžete létat a navíc zvýší hlasitost hlasu desetkrát. Čím zběhlejší mág, tím déle mu křídla vydrží
 • Cestování Duatem = schopnost cestovar skrz Duat a nebo na chvíli skrýt věci do něj. Čím schopnější mág, tím dál bude moct cestovat a tím déle bude moct mít věci v Duatu
Bohyně Nilu, spánku a smrti
Bohyně Nilu, spánku a smrti

Cesta bohyně Nebteh

Schopnosti jejích následovníků:

 • Nekromancie = schopnost manipulovat a komunikovat s mrtývmi. Čím silnější mág, tím déle vydrží mluvit s mrtvými a tím bude moct kontrolovat/manipulovat víc mrtvol
 • Hydrokinesis = schopnost ovládat vodu, dýchat pod ní a komunikovat s vodními tvory
 • Sleep touch = pomocí doteku uspat člověka. Čím zběhlejší je mág, tím déle vydrží spánek a nakonec bude moct pouze svou aurou vyvolát touhu spát
Bohyně nebe
Bohyně nebe

Cesta bohyně Nut

Schopnosti jejích následovníků:

 • Levitace = schopnost vznášet se ve vzduchu. Čím lepší mág, tím déle vydrží levitovat a zároveň kouzlit
 • Atmokinesis = schopnost ovládat počasí. Čím zběhlejší mág, tím víc dokáže kontrolovat a měnit počasí
 • Aerokinesis = schopnost ovládat vzduch. Čím silnější mág, tím silnější jsou poryvy vzduchu a dokáže lépe svou moc ovládat
 • Umbrakinesis = ovládání tmy, například cestování tmou nebo schopnost schovat se do stínu a být neviditelný. Čím mocnější mág, tím více toho dokáže
Bůh mrtvých a živých
Bůh mrtvých a živých

Cesta boha Usira

Schopnosti jeho následovníků:

 • Nekromancie = schopnost komunikovat a manipulovat mrtvé. Čím zběhlejší mág, tím déle dokáže mluvit s mrtým a více mrtvých dokáže ovládat
 • Regenerace = schopnost uzdravit se. Čím lepší mág, tím větší rány se mu rychleji zahojí
 • Oživení = schopnost oživit nedávno zemřelého (max. 5 minut). Čím mocnější mág, tím méně ho to vyčerpá - hranice kdy je ještě možné oživit mrtvolu je 5 minut
Bůh moudrosti a písma
Bůh moudrosti a písma

Cesta boha Thovta

Schopnosti jeho následovníků:

 • Cestování Duatem = schopnost vytvořit a cestovat skrz Duat. Čím lepší mág, tím dál bude moct cestovat a více věcí si tam uschovat
 • Božská slova = schopnost mluvení božských slov, jež dokážou vyvolat hieroglyfy. Čím zběhlejší mág, tím více bude umět kouzel (obyčejných nebo bojových)
 • Přeměna = schopnost přeměnit se na ibise. Čím mocnější mág, tím déle vydrží přeměnu
Bůh slunce, dne a pořádku
Bůh slunce, dne a pořádku

Cesta boha Re

Schopnosti jeho následovníků:

 • Pyrokinesis = schopnost ovládat oheň. Patří do toho i imuta vůči ohni, cokoliv nechat vybuchnout, prostět celková kontrolat nad ohněm
 • Štít = schopnost kdykoliv si vytvořit neprůstřelný štít (ani chaos jím neprojde). Čím mocnější mág, tím déle mu vydrží štít
 • Doplnění energie = schopnost kdykoliv si doplnit energii ze slunce. Čím zběhlejší mág, tím více energie si doplní, ale také může dát energii dalšímu člověku
 • Cestování Duatem = schopnost cestovat skrz Duat. Čím lepší mág, tím dál dokáže vycestovat a tím déle dokáže si tam věci uschovat
Bohyně ničení, epidemií a hladomoru
Bohyně ničení, epidemií a hladomoru

Cesta bohyně Sachmet

Schopnosti jejích následovníků:

 • Léčení = schopnost vyléčit druhého člověka. Čím zběhlejší mág, tím větší rány vyléčí
 • Pyrokinesis = schopnost ovládat oheň a vším s ním spojené. Včetně imunite vůči ohni, kontrolovat ohnivé výbuchy a celkem vlastně cokoliv co se týká ohně
 • Bau = Baus jsou zlý duchové vytvoření Sachemt, ale každý její následovník dokáže tyto zlé duchy zahnat zpátky do Duatu
Bůh větru a vzduchu
Bůh větru a vzduchu

Cesta boha Šua

Schopnosti jeho následovníků:

 • Atmokinesis = schopnost ovládat počasí. Čím lepší mág, tím více ho dokáže ovládat a kontrolovat počasí
 • Aerokinesis = schopnost manipulovat se vzdušními proudy a létat. Čím mocnější mág, tím déle dokáže létat
Bůh řek, krokodýlů, síly a vody
Bůh řek, krokodýlů, síly a vody

Cesta boha Sobka

Schopnosti jeho následovníků:

 • Hydrokinesis = schopnost nad vodou. Zahrnuje to dýchání pod vodou, jakákoliv manipulace s vodou a také schopnost mluvit s vodními tvory
 • Přeměna = schopnost přeměnit se na krokodýla. Čím lepší mág, tím déle mu vydrží přeměna
 • Bojové dovednosti = lepší bojové reflexy, velká síla a rychlost. Čím zběhlejší mág, tím lepší reflexy, větší síla a bude rychlejší
Bůh zla, pouště, chaosu a síly
Bůh zla, pouště, chaosu a síly

Cesta boha Sutecha

Schopnosti jeho následovníků:

 • Telekineze = schopnost bez dotyku manipulovat s věcí. Čím lepší mág, tím více věcí dokáže ovládat a tím déle
 • Bojové dovednosti = rychle reflexy, větší síla a rychlost. Čím mocnější mág, tím bude mít větší a rychlejší reflexy, větší sílu a bude rychlejší
 • Bouřková magie = schopnost vytvořit písečnou bouři nebo i normální bouři. Čím zběhlejší mág, tím déle mu bouřka vydrží a bude mít větší rozměry
 • Sandkinesis = schopnost manipulovat s pískem. Počítá se do toho i tvorba vešebtů nebo i její manipulace